บริการับซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ 081-813-3377 ซ่อมคอมถึงบ้าน

Posted in พฤษภาคม, 2010

Windows 7, ซ่อมคอมพิวเตอร์, สอนใช้โปรแกรม

ติดตั้ง printer windows 7 และ share printer

1. ติดตั้งเครื่องพิมพ์ให้เรียบร้อย 2. กำหนด Work group ให้เป็น group เดียวกัน 3. บน Windows 7 คลิกที่ Control Panel เลือก Network and Sharing Center 4. คลิกที่ Change advance sharing setting