บริการับซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ 081-813-3377 ซ่อมคอมถึงบ้าน

Filed under Windows 2000, Windows 2003 Server, Windows 7, Windows XP, ซ่อมคอมพิวเตอร์

ความหมายของ Error Message ต่างๆ ในโปรแกรม Internet Explorer

คุณทราบหรือไม่ว่า ข้อความ error เวลาเข้าเว็บไซต์หมายถึงอะไร

หลายๆ ครั้งที่เราเข้าเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรม Internet Explorer ปรากฏว่าอยู่ดีๆ ก็มีข้อความแสดง error ออกมา

ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร และไม่รู้จะแก้ไขอย่างไร วันนี้เรามีคำอธิบายว่าบอกต่อๆ กัน 

HTTP error message ความหมายของ Error
The webpage cannot be found (HTTP 400) สามารถเชื่อมต่อเข้าเว็บไซต์ได้ แต่มีปัญหาไม่เห็นมองที่กำหนดไว้ อาจมาจากการพิมพ์ชื่อ URL ผิด
The website declined to show this webpage (HTTP 403) สามารถเชื่อมต่อเข้าเว็บไซต์ได้ แต่ไม่ได้รับอนูญาต หรือ Permission
The webpage cannot be found (HTTP 404) สามารถเชื่อมต่อเข้าเว็บไซต์ได้ แต่ค้นหาไฟล์ที่ต้องการไม่พบ
 The website cannot display the page (HTTP 405) สามารถเชื่อมต่อเข้าเว็บไซต์ได้ แต่ไฟล์ที่ต้องการ ยังไม่ได้ download เข้าเครื่องคอมฯ ของเรา
Internet Explorer cannot read this webpage format (HTTP 406) ข้อมูลที่ต้องการแสดง ไม่ถูกต้องตาม Internet Explorer
 The website is too busy to show the webpage (HTTP 408 or 409) Time Out เพราะมีคนเข้าไปดูเว็บไซต์นี้มาก ให้ลองเข้าไปใหม่
That webpage no longer exists (HTTP 410) สามารถเชื่อมต่อเข้าเว็บไซต์ได้ แต่ค้นหาไฟล์ที่ต้องการไม่พบ เช่นเดียวกับ error 404
The website cannot display the page (HTTP 500) เว็บไซต์กำลังปรับปรุง หรือ Server มีปัญหา
The website is unable to display the webpage (HTTP 501 or 505)

ที่มา : it-guides.com

Related posts

Leave a Reply